Visie Brainfact

Individuele verschillen, het brein, leren en gedrag
 
We zijn niet alleen een labeltje met een diagnose, een afwijking van de norm, we zijn allemaal verschillend, maar we hebben ook veel overeenkomsten. We maken van verschillende verbanden deel uit, hoe goed we ook presteren of hoeveel klachten we ook hebben. En als mens zijn we allemaal een beetje Kluger Hans, het paard dat kan leren rekenen en reageert op onbewuste (menselijke) beloningen.
Aanpassing bestaat uit het aanleren en inslijten van vaardigheden, zodat je voldoet aan de normen en regels van een bepaalde groep. De een vindt aanpassen makkelijker dan de ander. Als je aanpassen moeilijk vindt en de omgeving heeft andere normen dan jij, kun je makkelijk problemen ervaren.
 
Je kunt lichte problemen ervaren of ernstige. Je kunt problemen alleen zelf beleven, zoals een depressie of slaapproblemen of je kunt je problemen uiten in de vorm van agressie of grensoverschrijdend gedrag.
 In instituties worden mensen behandeld en soms opgesloten, zoals in gevangenissen, instellingen voor GGZ, voor gehandicaptenzorg. Het hangt er nog te vaak vanaf in welk zorgcircuit of bij welke professional je terecht komt of en waarvoor je behandeld wordt, welke diagnose je krijgt en hoe je dan behandeld wordt.
 
Het hangt ervan af in welke tijd je leeft, bij welk politiek klimaat en wat er maatschappelijk allemaal aan de hand is welke diagnose je krijgt, welke behandeling, of je als ziek of als gezond gezien wordt. 
Het normenkader bepaalt ook het aan te leren gedrag. Je leert vaardigheden en gedrag en oefent die. Je wordt gecorrigeerd als je het anders doet. Het gewenste gedrag wordt voorgedaan, door je ouders, door je hele cultuur en geleidelijk ingebed in je hele wezen. Handelen wordt geautomatiseerd, je overtuigingen zijn een geheel met je handelen geworden en jij bent aangepast aan de omgeving. Op deze manier lukt het met elkaar te leven in een SAMEN-leving.  
 
Niet iedereen lukt het zich aan te passen 
 
Soms ben je wel aangepast in gedrag, maar kun je het niet ergens anders toepassen, omdat het alleen een vaardigheid is in een bepaalde context. Zoals het paard Kluger Hans dat leerde rekenen.
 
Met het groeien van de kennis leren we de mens en het gedrag meer begrijpen en voorspellen. Eerst uitsluitend op het zichtbare gedragsniveau, nu steeds meer vanuit breinprocessen en functies, en vanuit overlevingsmechanismen en de bijbehorende biologische reacties.
Met brainfact en het netwerk zoeken we naar meetbare markerszoals zweet, hartslag, ademhaling, DNA en EEG. Markers, die aangeven hoe het met de arousal in je lichaam is: of je ontspannen bent, heel slaperig of juist heel alert. 
 
We kijken naar de relatie tussen deze markers en gedrag en dat leidt ons naar de personalized mental health
 
Dat is waar de Brainfact mee bezig is, waar we trainingen en cursussen in geven en waar we toepassingen voor ontwikkelen. De Inclusie Academie is een belangrijke uitwerking van deze visie. Daar komt wetenschap en praktijk en ervaringsdeskundigheid samen.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  <!-- training, motivatie, -->