E-health en blended therapie

E-health en blended therapie

Wij zetten E-health in voor intake en eerste diagnostiek, voor psycho-educatie, oefeningen thuis, chat-sessies, therapiemodules voor mensen met normaal tot hoog IQ. Dus ook als we mantelzorgers begeleiden. 

Bij clienten met cognitieve functiebeperkingen heeft e-health veel meerwaarde, maar maakt het motiveren tot, het leren omgaan met deel uit van de behandeling. Zoals: het aanmaken van wachtwoorden, het niet in paniek raken als iets niet werkt, het leren omgaan met de app, het vertalen van de opdrachten in de app naar een handeling. Mogelijk zelfs een mantelzorger, begeleider of leerkracht, die ons op afstand vervangt.

Apps of ICT in de langdurige zorg of als mensen zelfstandig wonen hebben andere vormen en uiterlijk, denk aan Smart homes, Robotica, Domotica, Tovertafel, een 2-knoppen-systeem met een foto van een familielid of hulpverlener om hulp in te roepen of vormen die reageren op beweging of beweging uitlokken. 

De neuro-en biofeedback is een ICT-toepassing, zowel op lokatie (blended) als op afstand die we veel gebruikt hebben. Daarnaast ook het digitaal diagnostisch onderzoek, waarbij een big-database in Australie on-line gebruikt werd voor het genereren van testgegevens is ons bekend. 

We hebben veel nagedacht over de mogelijkheden en beperkingen bij de inzet van e-health (wetenschappelijk, in diagnostiek, in behandeling en in begeleiding) en de rol van de therapeut in relatie tot de ICT en "het menselijke" en "vervangbare". Graag delen we onze ervaring in de vorm van inspirerende trainingen.

Vraag via het contactformulier toegang tot je eigen persoonlijke beveiligde behandelomgeving van Brainfact en de bibliotheek en oefeningen.