EMDR

EMDR is een snelle, effectieve en wetenschappelijk bewezen methode om traumatische gebeurtenissen te verwerken.
Tijdens de behandeling verwerk je het trauma en worden de emoties neutraler ten opzichte van de gebeurtenis.
De behandeling duurt inclusief de intake gemiddeld 3-5 sessies. De ernst van het trauma speelt hierin geen rol, wel of er sprake is van een eenmalige gebeurtenis of meerdere of langdurige traumatische gebeurtenissen achter elkaar.

Soms zijn na traumabehandeling de emoties minder, maar zijn bepaalde klachten nog niet verdwenen. Je hebt bijvoorbeeld bepaald gedrag aangeleerd om met de emoties om te gaan en moet weer nieuw gedrag gaan oefenen. Dit kan met behulp van huiswerkopdrachten, met internet-modules of door in de therapiesetting te oefenen.