Gedachten veranderen

 

<!-- training, motivatie, -->

Gedachten veranderen

 
De manier waarop je denkt over jezelf en andere mensen kan bepalen hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Het kan zelfs je gedachte bevestigen.
 
Stel je voor dat je denkt dat jij niet belangrijk bent. Je zult je dan misschien gaan terugtrekken en al zeker niets over jezelf gaan vertellen. Als je niemand kent kun je op deze manier ook niemand leren kennen. Daardoor ga je je nog onbelangrijker voelen.
Als je daartegenover denkt dat je heel leuk bent en mensen je graag leren kennen, zul je zonder problemen een praatje aangaan en leuke ontmoetingen hebben. 
In het eerste geval zul je misschien de conclusie trekken: zie je wel ik ben niet belangrijk. In het tweede geval zul je denken, zie je wel, ik ben leuk en de moeite waard. 
 
Je ziet dat je gedachte in dit geval je gedrag bepaalt en dat vervolgens je gedachte weer bevestigd wordt.
 
De cognitieve gedragstherapie is een methode, waarin effecten van interventies zijn opgenomen, die wetenschappelijk getoetst zijn. Dit is vaak de eerst aangewezen therapie bij de behandeling van stoornissen en klachten. Maar ook als er geen of nauwelijks klachten zijn kan de manier waarop gewerkt wordt binnen de cognitieve gedragstherapie veel effect hebben. Bijvoorbeeld in de sport of bij het leveren van andere prestaties. Of als je een presentatie moet houden.
 
Bij cognitieve gedragstherapie wordt uitgegaan van het ontstaan van verbindingen tussen gedachten en gevoelens en lichamelijke reacties en gedrag.
In je brein is in het verleden een koppeling gemaakt tussen een bepaalde prikkel (iets wat je ziet of hoort of ruikt) en een gevoel en een gedachte, waardoor een soort automatisme is ontwikkeld. 
Je reageert direct op de prikkel met een hele snelle automatische gedachte, die je vaak niet eens van jezelf weet. 
 
Een automatische gedachte kan afgeleerd worden. In de cognitieve gedragstherapie wordt een automatische gedachte onderzocht op zijn geloofwaardigheid door het doen van gedragsexperimenten. Je gaat dan als een echte wetenschapper onderzoeken hoe waar is wat jij denkt.
Je gaat tegen je natuur in ander gedrag doen dan je gewend was en gaat onderzoeken of wat je dacht klopt of dat een andere gedachte beter klopt.  De bedoeling is dat je anders gaat denken, zodat je minder klachten hebt en je beter voelt.
 
De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat de aangeleerde automatische gedachte die je bij een prikkel hebt de klachten veroorzaakt en niet de prikkel zelf.
 
Vraag een abonnement aan op de behandelomgeving van Brainfact, zodat u thuis aan de slag kan met het veranderen van gedachtes en begeleiding krijgt van een therapeut in de beveiligde omgeving. 
 
Voor sommige mensen en klachten heeft de cognitieve gedragstherapie zijn grenzen.
 
Je weet wel wat je eigenlijk zou moeten doen om je gedrag te veranderen, maar toch lukt het niet en verval je steeds in hetzelfde patroon door bijvoorbeeld hersenletsel, vanwege geheugenproblemen, autisme vanwege moeite met toepassen in andere situaties en abstract denken over gedrag of ADHD vanwege impulsivteit. Ook bij mensen met een verstandelijke beperking zal het gedachtengoed uit de gedragstherapie zijn vertaling moeten krijgen. Want daar vindt behandeling vaak via het systeem plaats: medierende behandeling. Het systeem zal de client begeleiden in het gedragstherapeutisch proces. Het veranderen van "gedachten", in dit geval meer onbewuste overtuigingen, zal plaats vinden door ervaring van nieuwe situaties, die het systeem (begeleiders, netwerk) helpt organiseren.
 
Brainfact werkt zowel daadwerkelijk met cognitieve gedragstherapie als met vertalingen en leerprincipes waarop de CGT gebaseerd is. 
 
Bij Brainfact wordt in de behandeling niet alleen ingezoomd op het gedrag en het denken, maar ook op de neuropsychologische processen en de verbanden met de hersengolven, die zichtbaar en meetbaar zijn in het EEG.
Bij ADHD is goed onderzocht dat door feedback te geven op het EEG (=neurofeedback) klachten verminderen en leervoorwaarden verbeteren. 
 
Tegenwoordig worden enkele principes van de neurofeedback ook wel gebruikt in de mindfulness-based therapy en lichaamsgerichte therapieen. Welke rol feedback op het EEG precies heeft en wat hierin het werkzame bestanddeel is is nog steeds onduidelijk.
Een feit is dat bij EEG-meting tijdens opdrachten direct zichtbaar en meetbaar is wat er gebeurt op individueel niveau. En dat dit een heel goeie toepassing kan zijn in de personalized mental health.