Joris, behandeling van rechtsfrontale NAH

Joris is een normaal begaafd  kind, dat wordt aangemeld met ernstige gedragsproblemen,  problemen in de sociale interactie, veel conflicten, lichtgeraakt, moeite met schakelen bij veranderingen, snel moe en slecht slapen. Joris gebruikt slaapmedicatie om  in slaap te komen. Joris was een blije peuter en plotseling veranderde zijn gedrag, waarna een hersentumor werd geconstateerd.

Hij heeft veel problemen op school, hij verzuimt regelmatig. Thuis gaat het redelijk, doordat ouders via psycho-educatie hebben geleerd hoe ze hem het beste kunnen begeleiden. Ook Joris zelf heeft al veel trainingen gehad op het gebied van emotie-regulatie en sociale vaardigheden.

Op het moment van aanmelding is zijn zelfvertrouwen nihil. Ouders en school maken zich erge zorgen omdat het gedrag de laatste maanden verergert en doordat hij groter wordt fysiek ook niet meer te houden is.

Uit neuropsychologisch onderzoek kwam naar voren dat er veel problemen zijn op het gebied van aandacht en informatieverwerking en  in het EEG zien we rechtsfrontaal sterk verminderde activiteit ten opzichte van de normgroep.  Dit kan sociale inlevingsproblemen verklaren, maar ook problemen op het gebied van frustratie-tolerantie en oplossingsvermogen.

Met neurofeedbackbehandeling is via verschillende protocollen heel gericht gewerkt aan de klachten en probleemgebieden. Ook op school kreeg Joris ten tijde van de behandeling extra begeleiding.

Na bijna 30 sessies neurofeedback is er duidelijk verbetering gekomen in de aanmeldingsklachten, zoals informatiewerking en in de sociale competenties.

Zijn reactiesnelheid is toegenomen, voorheen duurde het heel lang voordat hij bijvoorbeeld antwoord kon geven, waardoor je de neiging had dingen te herhalen en hem te overvoeren met nieuwe vragen en nieuwe informatie.

Door allerlei positieve ervaringen en doordat zijn hoofd niet meer zo vol is en hij beter kan selecteren en reageren, is zijn zelfvertrouwen erg toegenomen. Hij doet steeds meer positieve ervaringen op.

Van een onzeker verdrietig kind is hij weer veranderd in het ondernemende en vrolijke kind van vroeger. Hij kan omgaan me grapjes, hij gaat weer graag naar school en hij heeft weer vriendjes. Ouders geven aan: “we hebben ons kind weer terug en kunnen eindelijk aan de opvoeding beginnen”.