Links

 .

Audiovisueel materiaal over hersenen, leren en gedrag

3D-animatie van de hersenen (engelstalig)

Via twitter deel ik interessante video's, tv-uitzendingen, artikelen uit krant en wetenschap over het brein, prikkelverwerking, gedrag, beloning en motivatie.

Daarnaast tweet ik over de veranderingen in het zorgstelsel voor mensen met een verstandelijke beperking, hersenletsel en psychische problemen.

Ik wil graag dat de psychologische kennis over het brein en het gedrag toegankelijk is voor wie deze nodig heeft. Dit kunnen zijn hulpverleners, begeleiders, leerkrachten, beleidsmakers, mensen met leer-of gedragsproblemen en betrokkenen en wetenschappers.  

Interventies, kennispleinen en kwaliteit

Jeugdinterventies databank effectieve jeugdinterventies

Sociale interventies databank sociale interventies

Kenniscentrum kinder-en jeugdpsychiatrie

Kennispleinen over methodieken in de langdurige zorg, Vilans

Kenniscentrum LVB mensen met een licht verstandelijke beperking

Informatie over studeren, leren en doen

Je kunt meer, leren, werken en doen

Balans: Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS

Iederin Netwerk voor mensen met een verstandelijke beperking

LFB Belangenvereniging voor en door mensen met een verstandelijke beperking

Impuls: Landelijke vereniging voor volwassenen met AD(H)D en aanverwante stoornissen. Kijk verder op onze site om meer te weten te komen over AD(H)D en om uit te vinden wat er waar en wanneer gebeurt.

Cerebraal: Landelijke vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Studenten: www.startstuderen.nl/themas/studiekeuze/studeren-met-een-handicap

www.studenten-zorgverzekeringen.nl/studenten-met-adhd.html

Opvoeding

www.opvoeden.nl

www.mediaovoeding.nl

 www.cjg.nl   

Artikelen en onderzoek over ADHD, EEG en neurofeedback

De rol van slaap bij ADHD, Tijdschrift voor Psychiatire 55 (2013) 10, 773-782 

ISNR: publikaties over  ADHD en neurofeedback 

ADHD-onderzoek VU: de afdeling klinische neuropsychologie doet onderzoek naar ADHD: EEG, MRI, diverse behandelmethoden, zoals sport, medicatie, neurofeedback. Op deze site kunt u zich aanmelden als deelnemer en kunt u bevindingen en publikaties raadplegen.

SIVT : onderzoek naar een instrument voor het meten van sociale informatieverwerking

Beroepsverenigingen 

ADHD-netwerk, netwerk van professionals

NIP, sectie neurofeedback

International Society of Neuronal Regulation (ISNR)