Neurofeedback bij ADHD

ADHD is een psychiatrische diagnose, die gesteld wordt als aan een aantal criteria is voldaan. Er is sprake van aandachtsproblemen, impulsiviteit, problemen met het plannen van gedrag, problemen met motivatie en anders reageren op beloning en straf. De H in ADHD staat voor hyperactiviteit en deze mensen laten dan ook veel bewegingsonrust zien. Belangrijk om de diagnose te stellen is dat deze problemen er altijd al zijn geweest en geen andere oorzaak hebben. 

Bij ADHD zien we bij een groot deel van de groep in het EEG frontaal veel theta (4-7 hz). De frontale gebieden zijn betrokken bij het denken over het eigen handelen, de planning van het gedrag, overzien en plannen op langere termijn, de motivatie, de beloningen. Doordat dit gebied minder actief is, is gedrag vaak al gedaan voordat er overgedacht is. Deze impulsiviteit is precies hetgeen we zien wij ADHD. 

Overigens zijn er ook mensen met een diagnose ADHD die in het EEG een heel ander patroon laten zien, juist veel beta op de motorische schors. Deze mensen zijn in hun hoofd veel onrustiger, maken veel snelle verbindingen, lijken voortdurend haast te hebben en neurofeedback leert hen letterlijk het hoofd leeg te maken.

Neurofeedback is een behandeling die  een beroep doet op de eigen leermogelijkheden en flexibiliteit van het brein. Door feedback te geven als het brein 'het goede' doet leert het, net als al het andere leren.  

 
 
Neurofeedback is al een bewezen geschikte behandelmethode voor ADHD  en heeft effect op concentratie , impulsiviteit en slaa. Er wordt veel onderzoek gedaan naar neurofeedback en het werkingsmechanisme, waarbij onderzoeksmethoden en designs het belangrijkste  punt van discussie zijn om effecten te kunnen vergelijken met gedragstherapie en medicatie. 
 
 
Lees hier de recente publikatie over de rol van slaap bij ADHD en mogelijkheden voor preventie, Arns, 2013.
 
Of kijk hier de Video.
 

 

Wat gebeurt er in de hersenen bij ADHD?

Als we ons concentreren vindt er normaal een verhoogde activiteit van beta in onze hersenen plaats. Bij ontspanning of dromen zie je meer alpha of theta. Bij mensen met ADHD zien we als ze zich moeten concentreren een vertraging van hersengolven, zoals frontale theta of een vertraagde alpha-piek-frequentie. Het afdwalen is dus te zien in het EEG.
 
 
Niet bij alle mensen met ADHD zie je dezelfde vertraging, soms zie je ook andere afwijkingen in het EEG. Daarom is een QEEG-onderzoek altijd van belang voorafgaand aan deneurofeedbackbehandeling.
 

Neurofeedback bij ADHD, kosten en info

 
Tijdens neurofeedbacktherapie leer je je eigen hersenen kennen en de juiste activiteit in te zetten, wanneer nodig. Je leert wat concentratie is en je dus beter concentreren. Ook leer je je beter ontspannen. Uiteindelijk heeft dit effect op allerlei levensgebieden. 
Er zijn veel wetenschappelijke studies naar de effectiviteit van neurofeedback bij ADHD. In Nederland is neurofeedback relatief nieuw. In o.a. Amerika wordt neurofeedback al meer dan 30 jaar succesvol toegepast bij ADHD.
Als u de link volgt vindt u de meest recente publikaties op het gebied van neurofeedback en ADHD 
 
Voor meer info of aanmelding, klik hier
 

 

 

<