Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

 

Voor het neuropsychologisch onderzoek maakt Brainfact naast losse testen op papier gebruik van de gestandaardiseerde methode IntegNeuro™.

Deze is zeer geschikt voor het verkrijgen van een individueel cognitief profiel. De volgende testen worden via een touchscreen afgenomen en de psycholoog is hier steeds zelf bij aanwezig voor observaties. 

 

Gemeten worden ‘real world’ functies, zoals sensomotorisch, geheugen, aandacht, taal en planningscapaciteiten. De touchscreen voorziet in een uitgebreide analyse doordat elke aanraking met het scherm wordt vastgelegd en daarmee belangrijke aanvullende informatie over de prestaties van de cliënt levert wat betreft de reactietijden en variabiliteit van de reacties. Hierdoor zijn de resultaten van IntegNeuro erg gevoelig voor het oppikken van subtiele cognitieve problemen en/of verschillen. 

 

Daarnaast zorgt het automatisch verloop van de testen voor een gestandaardiseerde afname en rapportage van de testresultaten. In totaal bestaat de testbatterij uit 13 sub-testen en in totaal duurt de afname zo’n 60 minuten. 

 

  

 

Motor tapping

De cliënt moet met de wijsvinger van 1 hand zo snel

mogelijk in de cirkel tikken, daarna met de wijsvinger

van de andere hand. Reflecteert - Hand-oog coördinatie,

fijne motoriek en snelheid (handigheid).

 

Choice reaction-time

Een van de vier cirkels licht op in het groen en de

cliënt moet zo snel mogelijk deze cirkel aantikken.
Reflecteert - Reactie tijd tot stimulus

 

 

Timing

Een cirkel in het scherm wordt voor 1 tot 12 seconden

groen, de cliënt wordt gevraagd de verstreken tijd in

te schatten en daarna in de onderstaande balk aan

te geven hoeveel seconden er verstreken zijn.
Reflecteert – Vermogen om accuraat de tijd in te

schatten.

 

 

Span of Visual Memory

De cliënt wordt gevraagd een serie vierkanten op het

scherm aan te tikken in de volgorde waarin ze eerder

zijn gepresenteerd.
Reflecteert - Spatieel korte-termijn geheugen, ook wel

de Corsi Block Tapping Test genoemd

 

 

 

 

Digit span

De client krijgt een aantal nummers in rij gepresenteerd

en wordt gevraag deze voorwaarts of achterwaarts te

herhalen in de goede volgorde. 
Reflecteert: Capaciteit nummeriek werkgeheugen

 

 

Memory Recall and Recognition

De cliënt moet zich zoveel mogelijk woorden op

verschillende tijdstippen herinneren (free recall) en

de woorden op een lijst herkennen van reeds

gepresenteerde woorden of nieuwe woorden.
Reflecteert – Vermogen om auditief en verbaal

materiaal te leren onthouden, herinneren en

herkennen. 

 

 

Verbal Interference

Bij deze test dient de cliënt de kleur waarin het

woord is geschreven of het woord onafhankelijk in

welke kleur het is geschreven te benoemen (bv. het

woord rood in blauw)
Reflecteert – Vermogen om niet wenselijke, goed

aangeleerde automatische reacties te onderdrukken.

Ook wel de STROOP test genoemd. 

 

Word Generation 

Van de cliënt wordt verwacht om zoveel mogelijk

woorden in 1 minuut op te noemen die beginnen met

een bepaalde letter, of zoveel mogelijk zaken uit een

categorie te nomen.
Reflecteert – Verbale vloeiendheid of woord

vloeiendheid (Fluency).

 

 

Switching of Attention

Cijfers en letters worden gepresenteerd in variërende

reeksen, die met elkaar verbonden moeten worden.
Reflecteert – Mentaal vermogen om een reeks te

volgen, en het richten op meer dan één stimulus

of gedachte tegelijkertijd en het flexibel verleggen

van de gerichte aandacht. Ook wel Trailmaking test

part A and B genoemd.