Welkom bij Brainfact

Brein, leren en gedrag

 

Sinds 2007 biedt Brainfact diagnostiek en behandeling aan zowel kinderen als volwassenen als sprake is van concentratieproblemen, slaapproblemen, burn-out-klachten of leer-of gedragsproblemen. Je kunt je focussen op klachten en problemen. Maar het verbeteren van slaap, concentratie en verminderen van stress om beter te presteren in het werk, sport of relaties is de andere kant van dezelfde medaille. Dat wil zeggen, Brainfact richt zich op de fysiologie (o.a. EEG, zweet, ademhaling, hartslag), het breinfunctioneren (netwerken, motiveren, belonen en leren) en het gedrag. Daarnaast richt Brainfact zich op de relatie tussen biologie, brein en klachten.

 

Sinds 2007 is veel veranderd in het veld van behandeling. Er is veel meer kennis van neuropsychologie en neuropsychiatrie, er wordt veel meer gekeken naar het individu en steeds meer wordt gezamenlijk een behandeling tot stand gebracht, ook in de reguliere GGZ. Psychologen zijn kritischer geworden op het zomaar labelen en diagnoses geven en zijn zich meer bewust geworden van de rol van acceptatie en ontspanning bij het ontstaan en in stand houden van klachten en problemen. De aandacht naar voren richten op het positieve en wat je wil bereiken en dit op een oplossingsgerichte manier aanpakken maken een belangrijk deel uit van het herstel. Daar waar je het niet zelf kunt, kun je hulp vragen of ondersteuning organiseren.

Soms zijn er mensen, die niet zo goed weten wat ze willen, mensen die alles zelf willen doen of sluit de communicatie tussen hulpvrager en hulpgever niet aan. 

In de GGZ krijg je dan mogelijk een diagnose, bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornis. Dit kan ook gebeuren als je een verstandelijke beperking hebt of hersenletsel en daardoor bijvoorbeeld impulsief bent of juist heel dwangmatig en angstig, of als je sociale situaties moeilijk kunt inschatten of snel boos bent. 

Als je een persoonlijkheidsstoornis hebt gebeuren als je met anderen omgaat steeds weer dezelfde dingen. Je hebt bijvoorbeeld steeds ruzie of steeds een gevoel van eenzaamheid of je doet steeds je best, maar voelt je totaal niet begrepen en krijgt de schuld dat je het verkeerd doet of je hebt heel veel prikkels nodig en de neiging tot verslaving of je bent heel precies of heel impulsief. Je hebt zelf niet het idee dat er iets met je aan de hand is, maar de omgeving reageert steeds op een bepaalde manier en geeft je steeds eenzelfde rotgevoel. 

Bij brainfact kijken we niet naar wat er allemaal mis is met je, we willen je ook niet veranderen, maar we kijken naar het lichaam en het brein. Dat wil zeggen: we kijken wanneer en hoe problemen ontstaan en hoe je dat kunt reguleren, door bottom-up vanuit het lichaam meer bewustzijn en verandering te realiseren in plaats van een beroep te doen op de cognitieve vermogens, die vaak al verstoord zijn bij klachten. We behandelen of verwijzen door voor wat te behandelen is, bijvoorbeeld in geval van verwerking van trauma (EMDR) of in het kader van een rouwproces. We maken gebruik van en vertalen bewezen effectieve interventies uit de cognitieve gedragstherapie, bijvoorbeeld bij gedachtes die zich steeds opdringen of dwangmatig gedrag. Ook bij depressieve klachten en burnout passen we de interventies toe, die reeds bewezen zijn en binnen de cognitieve gedragstherapie in protocollen zijn omgezet, waarbij lichaam en brein een belangrijke rol spelen. 

Binnen de cognitieve gedragstherapie  zijn er steeds meer klachten, die met een bewezen interventie of protocol behandeld kunnen worden. Er zijn ook allerlei e-health-modules die daarvoor ingezet kunnen worden. De behandelingen worden uitgevoerd door GZ-psychologen op verwijzing van de huisarts of gemeente in de basis-GGZ. Bij ernstige problematiek is een psychiater of psychotherapeut of klinisch psycholoog, die in het BIG-register is opgenomen, betrokken en spreken we van SGGZ. Deze worden vergoed vanuit de basisverzekering. 

Wij behandelen buiten de GGZ, enerzijds omdat vaak sprake is van chronische problematiek, die wel behandelbaar is, maar wij vinden behandeling ook dat jezelf en je omgeving leren om te gaan met de klachten en valkuilen. Doel van behandeling is dat sprake is van acceptatie met de sterke en zwakke kanten en dat er vorm wordt gegeven aan het leven, aan struktuur in de dag, werken, vrije tijd, relaties. Dit maakt vaak al onderdeel uit van het herstel.

Anderzijds omdat in de GGZ bij kortdurende problematiek vaak sprake is van wachtlijsten en vaste organisatorische procedures, wat trajecten frustreert en problematiek laat verergeren. Ook is flexibiliteit beperkt, daar waar bijvoorbeeld sprake is van minder begripsvermogen, moeilijk lopen, een huisbezoek beter zou zijn of de psycholoog meer inzet moet plegen om indicaties te regelen of kennis over te dragen aan de gemeente. 

Wij combineren verschillende methodes uit de GGZ voor individuele behandeling met die uit de langdurige zorg voor medierende behandeling (systeemtherapie) en revalidatie voor de neuropsychologische behandeling en we dragen bij aan de wetenschap, daar waar behandeling er nog tekort schiet.

Omdat bepaalde patronen vaak al lang bestaan is het ook lastig dat heel snel af te leren. Doordat we de technologie, de huidige stand van de wetenschap, gecombineerd met gesprekken en huiswerkopdrachten inzetten vanuit onze eigen behandelomgeving kunnen we heel effectief behandelen, ook bij problematiek die al heel lang bestaat.

Brainfact is als praktijk begonnen met een onderzoekslab voor QEEG-en neuropsychologische diagnostiek als deel van het internationaal wetenschappelijk consortium van de Brainresource Company. 

Daarmee heeft Brainfact veel expertise op het gebied van neurofeedbackbehandeling bij ADHD, ADD , hersenletsel en autisme. We participeerden in verschillende effectstudies naar neurofeedback bij verstandelijke beperking of hersenletsel. 

Brainfact biedt consultaties en behandeling en helpt zorgvragen te verduidelijken en begeleiding te organiseren. 

Lees hier verhalen van clienten die we behandelen.

U kunt snel terecht, we hebben geen wachtlijsten en we werken volgens de beroepscode van het NIP. 

Naast therapie en coaching bieden we ook klinische lessen, groepstherapieen, ervaringstrainingen en teambuilding. Centraal staat het brein, leren en gedrag. Als u telefonisch contact opneemt of een mail stuurt bespreken we graag de mogelijkheden en voorwaarden met u.

 
 

  <!-- training, motivatie, -->