QEEG tbv neurofeedback

QEEG-onderzoek
 
Als er psychische klachten zijn kan dat samen gaan met een verstoorde hersenactiviteit in het EEG. Bijvoorbeeld in de vorm van veel teveel langzame hersengolven frontaal bij veel mensen met ADHD. Of heel weinig power in het EEG bij depressie of burn-out-klachten. Of veel beta met ogen dicht bij PTSS.
 
In het  klassieke EEG (‘hersenfilmpje’)  meet je de activiteit als je stil zit met ogen open en ogen dicht.  Alleen heel duidelijk zichtbare afwijkingen zijn dan in het EEG waarneembaar.
 
Bij een QEEG (Kwantitatief Electro-Encefalo-Gram) wordt de hersenactiviteit gemeten tijdens het maken van gestandaardiseerde taken. Deze taken hebben betrekking op allerlei gebieden van informatieverwerking. Ze doen een beroep op specifieke functies van de hersenen. Tijdens de taken vindt er een EEG en ERP (de respons, die de hersenen geven als directe reactie op een waarneming of gedachte)- registratie plaats en worden reactietijd, ademhaling, hartslag, temperatuur, spierspanning en zweetafscheiding gemeten. Tijdens deze meting kan wel al iets gezegd worden over het EEG, echter nog niet in hoeverre dit opvallend anders is dan bij leeftijdgenoten. Daarom vergelijken we met een omvangrijke controlegroep. Het QEEG geeft richting voor een effectieve individueel bepaalde behandeling van de klachten met neurofeedback.  
 
QEEG: onderzoek naar hersengolven
In hersengolven zijn verschillende patronen te zien. Ook binnen een patiëntengroep, die op basis van gedrag een diagnose ADHD of ADD hebben gekregen en daarmee aan de buitenkant misschien hetzelfde lijken. Door de verschillen in hersengolven is gepersonaliseerde neurofeedback een vereiste. Door middel van het QEEG is het mogelijk om voor iedere cliënt te bepalen welke hersengolven er getraind kunnen worden wat past bij zijn/haar patroon hersengolven en klachten. Meer informatie over het QEEG kunt u ook de brochure lezen.
 
Brainfact werkt QEEG-based en biedt neurofeedback individueel geprotocolleerd aan, afgestemd op de gerapporteerde klachten. 

De methodologie van de Brain Resource Company wordt systematisch toegepast om Neuromarkers of EEG Phenotypen te identificeren in een breed scala aan psychiatrische aandoeningen zoals: MCI (Mild Cognitive Impairment), Alzheimer, dementie, ADHD, schizofrenie, PTSS, depressie, etc. Naast de aanwezigheid van een breed bereik aan diagnostische groepen in de database, is het ook belangrijk om een goed normatief referentie kader te hebben. Hiertoe beschikt de Brain Resource Company over een normatieve database van meer dan 20.000 gezonde proefpersonen en grote patiëntgroepen (ADHD, Depressie e.d.) waarvan Neurofysiologische en Neuropsychologische (IntegNeuro) gegevens aanwezig zijn. Hiermee is het mogelijk om de specificiteit te bepalen (wat is uniek voor een stoornis) maar ook om het effect van comorbiditeiten (interacties) nader te onderzoeken. De BRC methode is daarom uitermate geschikt voor Personalized Medicine,  Neurofeedback behandeling of toegepast hersenonderzoek.

  
  

Behandeling op maat bij neurofeedback leidt tot bijna een verdubbeling van de behandeleffectiviteit op aandachtsproblemen bij de behandeling van ADHD. Deze resultaten zijn zojuist gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Applied Psychophysiology and Biofeedback’. Dit onderzoek is het eerste wetenschappelijke onderzoek waarin onderzocht is of het personaliseren van behandeling op basis van het zogenaamde kwantitatieve EEG ofwel QEEG tot een hogere effectiviteit leidt.
 
Referenties:
Arns, M., Drinkenburg, W. H. I. M., & Kenemans, J. L. (2012). The effects of QEEG-informed neurofeedback in ADHD: An open label pilot study. Applied Psychophysiology and Biofeedback. doi:10.1007/s10484-012-9191-4
 
Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U., Breteler, M., & Coenen, A. (2009). Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: The effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: A meta-analysis. Clinical EEG and Neuroscience, 40(3), 180-9. 
 
 
QEEG Procedure
De BRC QEEG Procedure: Cliënten worden niet-invasief onderzocht waarbij het functioneren van de hersenen wordt gemeten door het oppikken van stroompjes die over de schedel lopen - het zogenaamde Quantative ElectroEncephaloGram of QEEG - en door middel van neuropsychologische tests. De volgende maten worden synchroon geregistreerd tijdens het QEEG onderzoek: 25 kanalen EEG, huidweerstand (SCL, SCR of GSR), hersenpotentialen (QEEG, ERP - Event Related Potentials) , afgeleiden van het autonome zenuwstelsel (ANS: hartslag, ademhaling) en motorische reacties zoals reactie tijden.