Medewerkers behandeling en onderzoek

 
 
 
                             
 

drs. Suzan Moller heeft klinische en ontwikkelingspsychologie gestudeerd en sindsdien gewerkt in beleid op het gebied van verstandelijke beperking (VGN), hersenletsel, bij start van het landelijk Coordinatiepunt Niet-aangeboren hersenletsel en daarna als behandelcoordinator/gedragsdeskundige in de maatschappelijke opvang en in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Ze werkte aan indicatiestelling, nieuwe zorgvormen, moeilijk verstaanbaar gedrag (op alle niveaus, leeftijden en ontstaansgeschiedenissen) en begeleidde teams en ouders in het omgaan met gedrag. Ze volgde de opleiding Transactionele Analyse.

In 2007 begon ze Brainfact voor neuropsychologische behandeling en wetenschappelijk onderzoek bij mensen met hersenletsel en ontwikkelingsproblematiek. Haar focus heeft steeds gelegen op de neuropsychiatrie, het sociaal emotionele functioneren en het leren. Thema's waar ze zich mee bezig houdt zijn concentratie, EEG en arousal, informatieverwerking (van prikkel tot gedrag). Daarbinnen volgde ze opleidingen neurofeedback, cognitieve gedragstherapie, EMDR, sensori-motor psychotherapy.

Momenteel is ze bestuurslid van de sector Gezondheidszorg van het NIP en secretaris van het samenwerkingsverband NIP/NVO van de sectie zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In adviescommissies werkt ze aan kwaliteit in de langdurige zorg, e-health, clientgerichte zorg, deskundig personeel en effectieve behandeling. Ze werkt aan de toepassing van wetenschappelijke kennis en innovatieve inzichten naar de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg en het vertalen van de ervaringen in de praktijk bij clienten en begeleiders naar beleid en wetenschappelijke onderzoek. 

dr. Rien Breteler is eigenaar van het EEG Resource Instituut en was van 2007 tot 2012 supervisor voor de neuro-feedback-behandeling. Samen met het EEG-resource Instituut, Pelsinstituut en Brainclinics werkte Brainfact mee aan onderzoek naar neurofeedbackbehandeling, zoals de pilot bij JP Heije, nu Pluryn naar neurofeedback bij kinderen met een verstandelijke beperking en ADHD-gedrag en de Prisma-studie van het AMC naar effecten van neurofeedback bij kinderen, die behandeld zijn voor een hersentumor. In consortium-verband werkte Brainfact mee aan een effectstudie naar neurofeedback bij kinderen aan de hand van het leerling-volgsysteem.

dr. Joke Bruins is klinisch neuropsycholoog en doet neuropsychologische expertises bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Ze onderzoekt met Brainfact de relatie tussen psychofysiologie en emoties en gedrag (zoals het EEG en de amygdala) en de relatie tussen neurofeedbacktraining, neuropsychologisch functioneren en klachten ten gevolge van (vermoeden van hersenletsel). De bedoeling is dat bevindingen aanzetten tot nieuw onderzoek en implicaties hebben voor behandeling.

dr. Marijke van der Laar is ontwikkelingspsycholoog, neuropsycholoog en kinder-en jeugdpsycholoog en helpt Brainfact bij neuropsychologische diagnostiek, behandeling en begeleiding bij complexe problematiek. Daarnaast geeft ze systeemtherapie, gezinstherapie en cognitieve gedragstherapie aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Davis van de Ven is Msc neuropsycholoog-onderzoeker. Voor Brainfact werkt hij mee aan de vertaling van complexe kennis van structuren en functies in de hersenen naar begrijpelijke overzichten voor MBO & HBO. Daarnaast is hij werkzaam bij Sophia Revalidatie Den Haag waarbij hij als hoofdauteur een artikel schrijft over CVA en seksueel functioneren, in samenwerking met o.a. Prof. dr. Th. Vliet Vlieland en dr. J. Meesters (Work in progress: relational and sexual functioning in stroke patients after rehabilitation treatment: a cross-sectional study).Vooral het snijvlak van Neuropsychologie en Geneeskunde interesseert hem in het bijzonder.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
.