Traumabehandeling aandachtstraining en consultaties

 


Overzicht en perspectief in vastgelopen situaties in het complexe zorgveldBrainfact is in 2007 ontstaan met de aankoop van een lab voor neuropsychologisch en fysiologisch onderzoek. Brainfact maakte deel uit van de Brainresourcecompany en deed mee aan wetenschappelijk onderzoek naar biomarkers (zoals EEG) en diagnostiek en behandeling van psychische klachten op basis van biomarkers.

Brainfact leverde neurofeedbackbehandeling voor peakperformance om beter te presteren onder grote druk bij gezonde mensen. Maar Brainfact behandelde ook mensen als sprake was van concentratieproblemen, onder andere bij ADHD, hersenletsel of verslavingen. Neurofeedback had effect op slaap en concentratie.

Vanuit de sport was veel bekend over slaap en voeding en over mentale aspecten als een lichaam topprestaties moet leveren. De kennis uit de sport wordt nu ook ingezet in de preventie van zorg en in de aanpak van een deel van de psychische klachten. Bij ernstige psychische klachten blijken cognitieve therapieen en EMDR-traumabehandeling effectief. Niet alleen gesprekken spelen een rol spelen in behandeling, maar ook oefenen en leren op de unieke manier waarop iemand leert zijn van belang. De laatste tijd zijn er via e-health en allerlei apps veel mogelijkheden om zelf te oefenen, resultaten te meten en eigen gezondheid te monitoren.

Maar hoewel er veel kan is het soms toch moeilijk de weg te vinden naar de juiste zorg op het moment dat jij of je naaste deze zelf nodig hebt. Want hoe en waar moet je zoeken en heoi zit het met indicaties en financiering en wat kan ik zelf doen of samen met mijn netwerk?

Ik ben Suzan Möller en ik studeerde klinische en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht (1991). Naast behandeling en begeleiding van professionals en mantelzorgers heb ik gewerkt in het sociaal domein en in de sport.

Ik behandelde mensen, die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, zowel in de jeugd als in geval van traumatisch hersenletsel.

Traumatische gebeurtenissen kunnen leiden tot allerlei klachten, zoals angsten, depressieve klachten, aandachtsproblemen, slaapproblemen, lichamelijke klachten, maar ook problemen op het werk of in relaties.

Cognitieve therapieen werken niet altijd volledig bij trauma, omdat de traumatische ervaring in het lichaam blijft zitten en reacties zich blijven voordoen onder stress en daardoor nieuwe klachten kunnen veroorzaken. Denken en reflecteren zijn moeilijk onder stress.

Lichaamsgerichte therapieen werken met de onbewuste processen en reacties in het lichaam.

Je lichaam is het voertuig van al je ervaringen en heb je altijd bij je. Zowel als je gespannen bent als als je ontspannen bent, zowel als je boos bent als wanneer je blij bent. En jouw lichaam reageert op jouw eigen unieke manier.

Sommige lichaamsreacties zijn automatismen geworden en liggen aan de basis van psychische of lichamelijke klachten. Voor mij vormen deze een aangrijpingspunt voor de behandeling.


 
Leeg tekstblok

Voor informatie over de behandelpraktijk verwijs ik naar Link naar 'www.traumapsycholoog.org'

Wie ben ik en hoe werk ik?

 

Portfolio

 
 

Brainstorm

 
 

Infographic

 
 

Contact

 
Brainfact
Van Eeghenlaan 27, Amsterdam
06-14683561
info@brainfact.nl
 
 

Meer weten?