Lokaties

Onze trainingen vinden plaats in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. 

We maken gebruik van het coachhuis, DFG en verschillende inspirerende lokaties, afhankelijk van de grootte van de groep, de vraag en het soort training.  En we bereiden een totaal inclusieve bijeenkomst voor in de oude Bijlmer Bajes: Lolalik.

           .

Met clienten maken we individuele afspraken. We streven naar een lokatie die prettig is voor beide. Dat kan ook bij u thuis zijn, op school of in de zorginstelling. 

In Rotterdam geven we op maandag en donderdagmiddag trainingen en behandeling in het Lislokaal.  Het Lislokaal is een fijne creatieve, maar ook rustgevende ruimte, waar steeds een kunstenaar exposeert.

Het Lislokaal heeft intensieve samenwerking met de  gemeente Rotterdam,  met kunstenaars en mensen met een beperking. Dat past uitstekend in de visie van Brainfact.

De omgeving is een omgeving, waarin alles gericht is op zintuiglijke ervaringen. Zintuigen worden automatisch geprikkeld op een natuurlijke, ontdekkende manier. 

George Kabel, blind en slechthorend beelhouwer en filosoof werd op 11 juni 2016 in het Lislokaal geinterviewd door collega-kunstenaar Maria Verstappen, voorafgaand aan een voel-en-zie-workshop in samenwerking met Visio. George Kabel exposeerde in het Van Abbe-museum in Eindhoven. Hij pleit binnen het revalidatieproces naast fysieke en menatle behandeling voor filosofie.