Tarieven behandeling

Als je kiest voor behandeling bij Brainfact staat de lichaamsgerichte benadering van de sensory motor psychotherapy centraal. Er is geen wachtlijst.

Een consult duurt 90 minuten en kost € 145.

Sinds 2014 vallen psychische klachten, die geen stoornis zijn, buiten het uit de Basis-GGZ verzekerde pakket. Dit betekent dat veel zorg zoals bijvoorbeeld angstklachten, depressieve klachten, relatieproblematiek, burn-out, rouw, psychosomatische klachten niet verzekerde zorg zijn en niet worden vergoed vanuit de basisverzekering.


Niet verzekerde zorg wordt mogelijk door uw zorgverzekeraar gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer ‘psychosociale zorg’. Te denken valt aan klachten als burn-out, psychische klachten, psychosomatische klachten.

Wilt u hierover meer informatie neem dan contact op met Brainfact en vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Bij vergoeding van psychosociale zorg vanuit de aanvullende verzekering wordt geen aanspraak gemaakt op het wettelijk eigen risico.

Voor psychosociale zorg hebt u geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Verdere mogelijkheden om vergoedingen te verkrijgen:

via de werkgever (sommige werkgevers zijn hier ook voor verzekerd) via het UWV, via het Centrum Indicatiestelling Zorg, zie www.ciz.nlvia een Persoons Gebonden Budget, zie www.pgb.nl of via studiefondsen via de diaconie van uw kerkgenootschap

Informeer bij de belastingdienst: de kosten kunnen wellicht deels “terug worden gekregen” van de belasting, als u deze mag opvoeren als aftrekpost (bijzondere ziektekosten) bij uw belastingaangifte.

Behandelingen bij Brainfact die wel onder verzekerde zorg zouden vallen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar in de basisverzekering omdat wij geen contracten hebben met de zorgverzekeraar.


De nota (factuur) voor het consult van de psycholoog ontvangt u direct van de behandelaar. U dient deze nota te betalen binnen 30 dagen.

 
 
Leeg tekstblok