Medewerkers behandeling en onderzoek

 
 
 
                             
 

drs. Suzan Moller is in 2007 gestart met Brainfact en heeft zich samen met het BRC-consortium steeds meer verdiept in de neuropsychologie in relatie tot het EEG en behandeling van klachten via neuro-en biofeedback.

Ze heeft klinische en ontwikkelingspsychologie gestudeerd en sindsdien gewerkt in de verstandelijk gehandicaptenzorg, niet-eengeboren hersenletsel,  de maatschappelijke opvang en GGZ. Ze werkte aan indicatiestelling, nieuwe zorgvormen en begeleidde teams en ouders in het omgaan met gedrag. Ze volgde de basisopleidingen Transactionele Analyse, CGT, EMDR, Sensorymotor Psychotherapy, neurofeedback en deed diagnostiek voor het Ambulant team voor Diagnostiek en Advisering van Cordaan en voor Brainfact. Tenslotte werkte ze mee aan verschillende onderzoeken naar EEG en naar neurofeedbackbehandeling.

Momenteel is ze voorzitter van de sectie ZMVB van het NIP, bestuurslid van de sector Gezondheidszorg en secretaris van het samenwerkingsverband NIP/NVO van de sectie zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze is lid van de klankbordgroep langdurige zorg. Ze werkt mee aan clientgerichte zorg, kwaliteit en bekostiging en zit aan tafel in overleggen met Inspectie, NZA, VGN, Actiz, ZIN. Steeds met het doel clientgerichte zorg vorm te geven voor iedereen, die dat nodig heeft.

Voor het netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ werkte ze mee aan de generieke modules E-health en aan psychische stoornissen en een licht verstandelijke beperking (LVB). 

dr. Rien Breteler is eigenaar van het EEG Resource Instituut en was van 2007 tot 2012 supervisor voor de neuro-feedback-behandeling. Samen met het EEG-resource Instituut, Pelsinstituut en Brainclinics werkte Brainfact mee aan onderzoek naar neurofeedbackbehandeling, zoals de pilot bij JP Heije, nu Pluryn naar neurofeedback bij kinderen met een verstandelijke beperking en ADHD-gedrag en de Prisma-studie van het AMC naar effecten van neurofeedback bij kinderen, die behandeld zijn voor een hersentumor. In consortium-verband werkte Brainfact mee aan een effectstudie naar neurofeedback bij kinderen aan de hand van het leerling-volgsysteem.

dr. Joke Bruins is klinisch neuropsycholoog en doet neuropsychologische expertises bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Ze onderzoekt met Brainfact de relatie tussen psychofysiologie en emoties en gedrag (zoals het EEG en de amygdala) en de relatie tussen neurofeedbacktraining, neuropsychologisch functioneren en klachten ten gevolge van (vermoeden van hersenletsel). De bedoeling is dat bevindingen aanzetten tot nieuw onderzoek en implicaties hebben voor behandeling.

dr. Marijke van der Laar is ontwikkelingspsycholoog, neuropsycholoog en kinder-en jeugdpsycholoog en helpt Brainfact bij neuropsychologische diagnostiek, behandeling en begeleiding bij complexe problematiek. Daarnaast geeft ze systeemtherapie, gezinstherapie en cognitieve gedragstherapie aan kinderen, jongeren en volwassenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
.